Donaties aan Grace Communion / Bestuur Stichting GCI
Informatie over Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens AVG per 25 mei 2018 (AVG)

Wilt u een schenking of donatie doen ter ondersteuning van onze kerk? Informatie treft u hieronder aan.
Hartelijk dank!

Ons IBAN-nummer is NL95 INGB 0001 9548 00.
U kunt uw gift overmaken ten name van Grace Communion International,
p/a/ De Hennepe 311,4003 BC Tiel,
Kamer van koophandel inschrijfnummer 50534963RSIN nummer 822793064
email van de anbi: de moei@solcon.nl / tel 06-53372415

Giften zijn welkom. De Stichting heeft een ANBI registratie.

Uw giften zijn in Nederland aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.
Wanneer U ons periodiek zou willen steunen, dan is dit mogelijk via een onderhandse akte, voor minimaal 5 jaar.

Sinds 2014 heeft de belastingdienst de regels m.b.t. het aftrekken van Giften versoepeld.
Dit betekent dat uw vrijwillige bijdragen aan onze Kerk volledig aftrekbaar zijn van uw inkomen, wanneer u dat schriftelijk vastlegt voor een periode van minimaal vijf jaar.
Dit houdt wel in dat u ook vijf jaar verplicht bent een bedrag ter hoogte van het vastgestelde bedrag over te maken aan de Kerk. Het voordeel voor u is dan, dat u deze gift voor 100% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Ofwel, de drempel van 1% op uw reguliere giften, is dan niet van toepassing op deze vastgelegde gift.
Voorheen was daar een officiële notariële acte voor nodig, maar tegenwoordig kan dat eenvoudiger. Onderaan dit artikel treft u de link aan om het formulier "Overeenkomst periodieke gift" te downloaden. Wanneer u dit formulier in tweevoud invult en aan ons toestuurt, dan ontvangt u van ons een getekend exemplaar retour. Daarmee kunt u aantonen dat u uw gift voor een periode van minimaal vijf jaar hebt vastgelegd, waarop deze gift 100% aftrekbaar is voor uw belastingaangifte.

Vragen ? Neem contact met ons op